نتایج یک بررسی در سوئد نشان می دهد، پزشکان عمومی در بسیاری موارد علائم بیماری دیابت نوع یک را در کودکان به موقع تشخیص نمی دهند.