یک کارشناس محیط زیست گفت: به طور کلی تغییرات اقلیمی به ویژه در کشور ما به سمتی می‌رود که دمای میانگین در منطقه بالاتر برود.