مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش گفت: به مدیران مدرسه مجوز داده شده در صورتی که گروه‌های کلاسی مدرسه در شاد ایجاد نشده بود خودشان کلاس ایجاد و معلم و دانش‌آموزان را به گروه ...