علی حسینی از تهران / آسان بر نصب شده در کنار پل عابر پیاده ایستگاه بی آر تی بیمارستان بوعلی واقع در خیابان دماوند، در بیشتر مواقع خراب است و آنطور که باید به مراجعه کنندگان خدمات ارائه نمی کند. از ...