خانم فرهنگي بازنشسته / از مدیران وزارت آموزش و پرورش و سازمان بازنشستگی درخواست داریم ، برای پرداخت مطالبات فرهنگيان بازنشسته سال73 اقدامات لازم را انجام و به انتظار چندين ساله این قشر از جامعه پایان ...