شهردار منطقه 11 تهران از اتمام کاشت انواع درختچه و گل و گیاه در فضای سبز 1500 متر مربعی تا هفته آینده خبر داد.