عمارت تاریخی مهمانسرای 90 ساله دانشگاه امام علی (ع) در محدوده حصار ناصری، پس از پایان مرمت به منظور ارتقای منظر شهری شبانه از سوی اداره زیبا سازی نور پردازی شد.