داروخانه مرکزی هلال احمر و داروخانه تک نسخه ای (فوق تخصصی) از ساعت ۷.۳۰ تا ۲۱ خدمات دارویی به مراجعان ارائه می‌کند.