مجوز واردات ۹۰۰ خودروی امدادی برای جمعیت هلال احمر صادر شده است که این مجوز تا سال ۱۴۰۱ اعتبار دارد.