سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از انجام تبلیغات روی تاکسی ‌های پایتخت با هدف ارتقای درآمد رانندگان تاکسی طی هفته‌های آینده خبر داد.