این اقلام حتی در سوپرمارکت‌ها هم عرضه می‌شود، باید مشخص شود این اقلام، دارو محسوب می‌شوند یا خیر؟