مدیرکل کمیته امداد استان تهران از ارائه 5 هزار و 250 مورد خدمت حقوقی و قضایی به مددجویان تهرانی در سال 1399 خبر داد.