معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران از فعال‌سازی حکمت کارت ایثارگران از ۲۲ اسفندماه سال ۱۳۹۸ خبر داد.