دبیرخانه دهمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رشد اعلام کرد که زمان ثبت نام در این جشنواره تا تاریخ پانزدهم مهرماه تمدید شد.