اولین بوستان مادر و کودک منطقه 19 تهران در محله دولتخوه شمالی در راستای رفاه حال و ارائه خدمات بیشتر به مادران و کودکان به بهره برداری رسید.