یک روانشناس و متخصص روان درمان‌گری کودک و نوجوان گفت: این موضوع مهم است که والدین بدانند فرزند در هر سنی چه نیازها،ویژگی و درخواست‌هایی دارد.