شهردار منطقه 12 از ساماندهی چرخ دستی و حاملان بار محدوده بازار تهران خبر داد.