جشن بزرگ گلریزان آزادی زندانیان جرائم غیرعمد با مشارکت ستاد دیه استان تهران برپا شد.