ثبت‌نام و جذب مهدی‌ یاوران در تمامی برنامه‌های این ماه مبارک در دستور کار بقاع متبرکه قرار گرفته و از این طریق اقدام به جمع‌آوری منابع مادی عاشقان خدمت به امام زمان (عج) می‌کنند.