وزیر آموزش و پرورش از رونمایی از نسخه جدید «شاد» در ۱۳ شهریور خبر داد و گفت: بر اساس بخشنامه تعارض منافع، مدیرانی که تمایل به مدرسه‌داری دارند در همین هفته جاری، جابه‌جایی انجام شده و تصمیمات گرفته ...