صندوق ذخیره فرهنگیان از فروردین ماه امسال با صدور اطلاعیه هایی از بازنشستگان و اعضای این صندوق خواسته است نسبت به ثبت اطلاعات کدبورسی در سامانه‌های این صندوق برای بهره‌مندی از ارزش افزوده سرمایه‌ها ...