معاون علمی فناوری رئیس جمهوری گفت: برای کم کردن هزینه های انسانی و مالی مبارزه با مواد مخدر باید به تکنولوژی بومی مجهز شویم،