مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفت: تاکنون هیچ یک از ۱۵ هزار پاکبان تهرانی به ویروس کرونا مبتلا نشده اند.