رئیس کلانتری ۱۴۴ جوادیه تهرانپارس از دستگیری ۲ بردار که در پارکینگ منزلشان ژل های غیربهداشتی تولید می کردند خبر داد