همه ساله در این ایام براساس یک سنت دیرینه، خانواده‌ها به ویژه خانم‌های خانه برنامه تمیز کردن منزل را برای ورود به سال جدید دارند. یک سنت زیبا و نیک که می تواند با نگاه محیط زیستی ما زیباتر و دوست ...