شهردار منطقه 12 تهران از برگزاری تورهای رایگان تهرانگردی منطقه 12 با حضور بیش از 5 هزار گردشگر در هفته اول نوروز خبر داد.