مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به افتتاح نخستین مرکز توتیای کسب و کار در شهرداری گفت: این پروژه سبب تسهیل‌گری در توسعه کسب و کار می‌شود.