با حضور وزیر علوم و معاون علمی و فناوری رییس جمهور از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشوری تقدیر بعمل آمد.