ثبت‌نام شرکت در چهل و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم از ۱۳ اردیبهشت در رشته‌های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ قرآن کریم، تفسیر عمومی قرآن کریم، اذان، دعاخوانی، همسرایی و همخوانی قرآن کریم آغاز می‌شود.