مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون، به‌منظور حفظ سلامت کودکان، اجرای آخرین نمایش سال ۹۸ را به سال آینده موکول کرد.