بقاع متبرکه در زمان تعطیلی اماکن مذهبی با شعار «بقاع تعطیل نیست» به فعالیت خود با راه اندازی ایستگاه های سلامت ادامه داده‌اند.