از دهم اسفند از تمام کارکنان واحدهای فوریت‌ خدمات اجتماعی تست اولیه ابتلا به ویروس کرونا گرفته می‌شود.