رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی بیمارستان مسیح دانشوری به بیان توضیحاتی درباره تزریق ترکیبی واکسن‌ کرونا پرداخت.