یک روانشناس ومشاورخانواده درباره دلیل بی اشتیاقی کودکان برای درس خواندن و راهکارهای مناسب رفع این مشکل توضیحاتی داد.