حذف طرح ترافیک یکی از درخواست‌های ستاد مبارزه با کرونا استان تهران بود که وزیر بهداشت اعلام کردند.