مأموران پلیس فرودگاه‌های کشور موفق به کشف یک تن و ۴۶۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر قبل از ترانزیت از مرزهای هوایی کشور شدند.