دیابت شایع‌ترین بیماری غیرواگیر در دنیاست، بیش از ۴۵۰ میلیون مبتلا در دنیا دارد و از هر ۱۱ نفر یکی به دیابت مبتلاست.