توصیه‌های بهداشتی از سوی مدیر عامل بنیاد بیماری‌های نادر ایران به بیماران نادر برای مقابله با ویروس کرونا اعلام شد.