برای نخستین بار در ایران از جدیدترین و یکی از موثرترین روش‌های جهانی درمان سرطان پروستات رونمایی شد.