شعار بودجه سال آینده هزار پروژه محله‌ای است و توجه ویژه ای به ‌پروژه‌های محلی در بودجه سال ۹۹ شهرداری شده است.