مدیر عامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، از بهره برداری پارکینگ ۹ طبقه‌ نیایش تا پایان سال خبر داد.