معاون میراث‌ فرهنگی با تاکید بر اینکه موزه‌ها باید روح فرهنگ دفاع مقدس را نمایندگی کنند از افزایش تعداد موزه‌های دفاع مقدس و حمایت برای ثبت ملی ۵۸ یادمان در مناطق عملیاتی دفاع مقدس خبر داد.