توسط بنیاد بین‌المللی خیریه آبشار عاطفه‌ها 300 سری کمک جهیزیه به زوج های جوان اهدا شد.