رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی گفت: ۴۸۰ قطعه شعر به این کنگره ارسال که ۲۹۳ قطعه از ایران و ۱۸۷ مورد آن از اشعار شعرای خارجی است.