سخنگوی مجمع ملی جوانان کشور گفت: با توجه به وضعیت کشور در مقابله با بحران کرونا بیشتر برنامه‌های خاص در فضای مجازی برگزار می‌شود.