مدیر روابط عمومی معاونت صدا گفت:در آیین دورهمی رادیویی‌ها از برترین های رادیو در جشنواره های ملی و بین المللی تقدیر می شود.