فرهنگسرای رسانه سلسله نشست‌های تخصصی «با هم یاد بگیریم» را با موضوع سلامت روان برگزار می‌کند.