برنامه مناجات خوانی در قطعه ۴۰ گلزار شهدا با حضور مداحان و راویان شاخص حوزه روایت گری شهدا برگزار خواهد شد.