مدیرعامل بانک دی اعطای تسهیلات به‌ صورت غیرحضوری از بستر سامانه‌های بانکداری الکترونیک بانک دی را  از اقداماتی دانست که در راستای کاهش مراجعه حضوری جامعه هدف به شعب در حال انجام است.