مدیر کل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به این پرسش که چند نوع مرکز ترک اعتیاد در کشور داریم؛ گفت: ۸ نوع مرکز بازپروری و درمان اعتیاد در کشور فعال است.